Consulat de la République du Bénin aux Pays-Bas

Home

Visum Benin

Visumaanvraag

Visa application

L'Obtention d'un visa

Vaccinatieboekje

Aangetekend-zegel

Informatie

Beniners in Nederland

Les Béninois aux Pays-Bas

Links

Contact

Ambassade in België

Ambassade aux Belgique

Visumaanvraag Benin

Voor Benin geldt een visumplicht. Voor het verkrijgen van een visum met een verblijfsgeldigheid van 90 dagen dient u de volgende bescheiden per aangetekende post toe te zenden aan:
Consulaat van Benin, Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA, Den Haag, Nederland (Pays-Bas)

Het consulaat is niet altijd bemand. Het is dan ook raadzaam zelf te controleren of uw visumaanvraag tijdig afgehandeld kan worden door vooraf contact op te nemen met het consulaat.

1. Het volledig ingevulde Visumaanvraagformulier in tweevoud. Alle vragen
op de beide pagina’s van het Aanvraagformulier dienen duidelijk en compleet in de Franse taal beantwoord te worden. Ook uw paspoortgegevens dienen volledig ingevuld te worden. Beide exemplaren van het tweebladige Aanvraagformulier moeten voorzien zijn van uw handtekening. Indien niet alle vragen volledig en correct zijn ingevuld, kan dit aanzienlijke vertraging veroorzaken in de afhandeling van uw visumaanvraag. U kunt een ingevuld exemplaar van het Aanvraagformulier, alvorens het te ondertekenen, fotokopiëren. Op origineel en kopie moet dan een handtekening worden geplaatst.
U kunt het Aanvraagformulier zelf printen vanaf de website. (Zie Visumaanvraagformulier.)
U kunt ook, telefonisch of via e-mail, verzoeken om het formulier toegezonden te krijgen.

2. Paspoort. Vanaf de dag van ingang van het visum dient het paspoort nog tenminste 6 maanden geldig te zijn. Tevens dienen in het paspoort twee tegenover elkaar liggende pagina’s blanco te zijn.

3. Twee identieke recente pasfoto’s. Per exemplaar van het Aanvraagformulier dient een pasfoto vastgeplakt te worden in het daartoe
bestemde kader 'Photo/Pasfoto/Photograph'.

4. Een verklaring in tweevoud van uw reisagent, waaruit blijkt dat u in het bezit bent van een retour-/doorreis-ticket, indien u per vliegtuig reist. Indien u per auto of motor reist, dient u in het bezit te zijn van een carnet de passage en douane (2 fotokopieën meezenden) en een bewijs van internationale verzekering.

5. Het originele exemplaar van het Internationaal Inentingscertificaat (vaccinatieboekje). Vaccinatie tegen Gele Koorts is verplicht.
Zie Vaccinatieboekje.
De geldigheidsduur van de vaccinatie is 10 jaar, vanaf 10 dagen na toediening van het vaccin. Dit betekent dat de inenting tegen Gele Koorts minimaal 10 dagen voor vertrek moet plaatsvinden.
Voor informatie kunt u terecht bij KLM Travel Clinic, telefoon 0900 10 91 096, of 0900 9584, of via www.klmtravelclinic.nl.

6. Indien uw bezoek aan Benin een zakenreis betreft, dient u een in het Frans geschreven garantiebrief van uw werkgever (in tweevoud) mee te sturen. Uit deze brief moet blijken dat uw werkgever zich garant stelt voor de kosten die uw verblijf in Benin met zich meebrengen.

7. € 70,- contant (geen cheque) per visum of overmaken naar rekening NL32 ABNA 0581667565 t.n.v. Consulaat van Benin, Den Haag.
De kosten voor een spoedvisum bedragen € 100,-. Er is sprake van een spoedvisum wanneer het aangevraagde visum binnen één  consulaatswerkdag afgehandeld moet worden. Aan het visum voor meereizende kinderen zijn geen kosten verbonden, mits zij in uw paspoort zijn bijgeschreven.

8. Een aan uzelf gerichte enveloppe met daarop (niet gedateerde) voldoende postzegels om uw paspoort en vaccinatieboekje per
aangetekende post aan u te retourneren. Op het postkantoor kunt u, in plaats van postzegels, ook een zgn. Aangetekend-zegel kopen.

U wordt verzocht 2 identieke setjes te maken van het Aanvraagformulier (zie 1), de reisverklaring (4) en, indien van toepassing, de garantiebrief van uw werkgever (6).

Uw visum-aanvraag stuurt u naar:
Consulaat van Benin, Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA, Den Haag, Nederland (Pays-Bas)

Onder normale omstandigheden zal het consulaat uw paspoort, voorzien van het visum, alsmede uw inentingscertificaat binnen 5 werkdagen retourneren.

Het consulaat is niet altijd bemand. Het is dan ook raadzaam zelf te controleren of uw visumaanvraag tijdig afgehandeld kan worden door vooraf contact op te nemen met het consulaat.

U heeft met het visum toegang tot Benin binnen een periode van 3 maanden na afgifte, met een maximale verblijfsgeldigheid van 30 dagen. U dient derhalve bij een langer verblijf binnen de genoemde 30 dagen uw visum in Benin zelf te laten verlengen bij de Immigratiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Benin, Avenue Jean Paul II in Cotonou.
Indien u uw verblijf in Benin onderbreekt, dient u dit ter plaatse aan de douane te melden, opdat men u een tweede toegang tot Benin verstrekt.

Naast de verplichte inenting tegen Gele Koorts worden voor de volgende ziektes injecties c.q. medicijnen ten sterkste aangeraden: cholera, tyfus, D.T.P., geelzucht en malaria.
Voor de meest recente informatie over inentingen, en voor de inentingen zelf, kunt u terecht bij de GG&GD, http://www.ggd.nl, bij u in de buurt of bij de KLM Travel Clinic (o.a. op Luchthaven Schiphol). Voor inlichtingen kunt u bellen naar de Vaccinatielijn, 0900 95 84, of naar KLM Travel Clinic: 0900 10 91 096, of 0900 9584. Op www.klmtravelclinic.nl vindt u alle informatie.

Voor meer informatie over Benin kunt u de websites raadplegen van: de Ambassade van Benin in België, www.ambassade-benin.be
Tourisme au Bénin, www.benintourisme.com, en de Ambassade van Nederland in Benin.
E-mail: cot@minbuza.nl , Telefoon (+229)21300439.

Sitemap | Disclaimer | Copyright 2014 Consulat de la République du Bénin aux Pays-Bas | Designed by Nederlink webdesign